MAĞDURLAR SANAT MEYDANINDA

MAĞDURLAR SANAT MEYDANINDA

Esenyurt konut mağdurları tepkilerini sanat yoluyla duyurmayı başardı. Esenyurt meydanında açılan resim sergisi, çocukların yeteneklerini ifade açısından anlamlı, kitleselliği bakımından hedef odaklıydı. SESİMİZE SES VER

Esenyurt'taki 19 sorunlu projeyi, yaklaşık 11 bin konutu ve 35 bin mağduru ilgilendiren kronik soruna bir türlü çözüm bulunamayışını protesto eden konutzedeler, mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve sonuna kadar hak arayışında olacaklarını vurguladı.
Yurttaşlardan, kamuoyundan ve basın mensuplarından destek talep eden kitlenin içinde çocukların, gençlerin ve yaşlıların ağırlıkta olması gözden kaçmadı.