Bir ışıkta sen yak

Bir ışıkta sen yak

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) öncülüğünde Bahçeşehir'de birçok noktada derneğin ve bölge yaşayanlarının yıllardır sürdürdükleri hukuk mücadelesi pes etmeden devam ediyor. Dernek yönetimi Gölette inşaatların devam etmesi bir yana, Şubat ayı içerisinde Golf Kulübü Tesisi ve İSKİ Biyolojik Arıtma Tesisinin yıkım girişiminin ardından 20 yıllık yüzlerce söğüt ağacı kesildi, yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu vurguluyor. BADER dernek binası önünde "Bir Işıkta Sen Yak" nöbeti tutmaya başladı. Mahkeme kararları uygulanana dek etkinliğin devam edileceği öğrenildi. 
 
 
Neredeyse her ay gelişmeler hakkında bilgi verdiğimiz Bahçeşehir'de ki imar-plan değişiklikleri ve beraberinde gelen kamu ihlallerini sizlerle paylaşıyoruz. Özelikle Gölet ve Pazartürk'e dair açılan davalar davacılar lehine sonuçlanmışken uygulamada inşaatların halen devam ediyor olması halk nezdinde tezat yaratıyor. Bilindiği üzere 5. İstanbul İdare Mahkemesi 2016/1418 nolu kararını 14.10.2016 tarihinde vermişti. Gölet'e dair verilen kararda "dava konusu planlar “Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları”na yönelik plan hükümleri ve notları ile geliştirilen yapılaşma koşullarının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyeceğinden, planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun olmadığı..." belirtilmişti. Davalı Başakşehir Belediyesi bilirkişi raporlarına itiraz etmiş, Gölet ve çevresinde ticari alanların bir gereksinim olduğuna dair atıfta bulunmuştu. Bilirkişi raporuna yapılan itirazlar kapsamında alınan bilirkişi ek raporunda ise; " Dava konusu taşınmazları kapsayan alanda öngörülen açık ve yeşil alanda kullanıcılarının gereksinimlerini karşılayacak kullanımlar bu bölgede yer almaktadır. Bu çerçevede, dava konusu taşınmazların bulunduğu alanda, alanın bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyecek yapıların inşa edilmesine olanak sağlayacak yapılaşma koşullarının plan notları ile geliştirilmesine gereksinim bulunmamaktadır. ... Plan notlarında özellikle "vb." ifadesinin kullanılmış olması, parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturmaktadır. Dava konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, alanın yapılaşmadan uzak tutulması ve doğal niteliğini korunmasına öncelik verilmesi, alanın kamusal özelliğini artıracak bir tutum olacaktır. Plan bütünü içinde bu yaklaşımın geliştirilmediği görülmektedir. Plan notları ile öngörülen alan kullanımları, alanın doğal niteliklerinin bozulmasına neden olacak nitelikte olup, plan bütünlüğü ve kamu yararı ile planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırıdır." denilmiştir. Karar sonrası davalılar bir üst mahkemeye itirazda bulundular. Ancak dava davacılar lehine sonuçlanmasına karşın kısa bir süre için durdurulan inşaat faaliyetleri hız kesmeden artarak yeniden devam ediyor. Konu hakkında sorularımızı sorularla yanıtlayan Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut şunları söyledi. 
 
 
 
"Mahkeme kararı ile plan bütünlüğünü bozduğu, kamu yararı ile planlama ilkelerine aykırılı ispatlandığı, şehircilik esaslarına aykırılığı tespit edilmesine karşın, nasıl oluyor da hala inşaat faaliyetleri hız kesmeden devam edebiliyor? 
 
 
Nasıl oluyor da kanunları uygulaması gereken kamu erkleri sessiz kalıp, inşaatın sürdürülmesine göz yumuyor? 
 
Nasıl oluyor da kamu ihlali gerçekleştiği tespit edilen bir alan 3.şahıslara satılabiliyor?
 
Nasıl oluyor da Başakşehir Belediyesi resmi web sitesinde "Türkiye’nin En Büyük Suni Göleti başlığı ile Türkiye’nin ilk ve en büyük suni göleti olan ve 26.000 m2’lik bir alanı kaplayan Bahçeşehir Göleti, 300 bin metrekarelik Bahçeşehir Park rekreasyon alanı içinde yer alıyor. Bu alanda çeşitli restoranlar, özel kulüpler, çay bahçesi, atlı spor ve golf kulübü gibi tesisler mevcut." diye tanımlarken, bölge halkına Golf Kulübü Tesisi olarak satılan bir binanın yıkımına göz yumuyor? 
 
Nasıl oluyor da maliyetini Bahçeşehir'den ilk konut alanların peşin ödediği altyapı, sosyal donatılara 3.şahısları bedelsiz ortak ediyor? 
 
Nasıl oluyor da değeri milyon dolarları bulan yine halkın konut bedellerine eklenerek yapımı gerçekleşen, İstanbul'da Tuzla, Paşaköy, Terkos ile birlikte 4.büyük Bahçeşehir İSKİ Biyolojik Arıtma Tesisinin yok edilmesine müsaade ediliyor? 
 
Mahkemeleri Göreve Çağırıyoruz! 
 
Gölette ve Pazartürk'te açılan davaları bir bir kazanmamıza rağmen verilen kararlara itiraz gelmiş davalar bir üst mahkemeye intikal etmiştir. Ancak yasaların sonucunu beklemeksizin yangından mal kaçırırcasına inşaatların devam etmesini kabullenemiyoruz. OHAL kapsamında herkesin elini kolunu bağlayan bu adaletsizliği nefretle kınıyoruz. Ve hukukun, yargı kararlarının hiçe sayılmasını sağduyulu vatandaşlar olarak kabullenemiyoruz. Kabullenenlerden, sineye çekenlerden olmadık, olmayacağız. Vicdanlar, sağduyu yerle bir ediliyor! Yetkili Mahkemeleri Göreve Çağırıyoruz!